Aktualności

Aktualności

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
Pamiętaj, że na poziom Twojego stresu na dzień przed egzaminem mają wpływ wszystkie wcześniej podjęte przez Ciebie działania, Twoje przygotowanie, codzienne nawyki oraz Twój sposób myślenia. To Ty masz ogromny wpływ na to, jak się dziś czujesz!
Przyczyn wzrostu u Ciebie negatywnego stresu może być wiele, np.:
▶ brak wiary w swoje możliwości („Na pewno nie dam rady, inni są lepsi.”)
▶ trudności w radzeniu sobie z emocjami, takimi jak złość, smutek, wycofanie, lęk, strach
▶ oczekiwanie porażki („Wiem, że mi się nie uda. Tak, będzie klapa.”)
▶ złe samopoczucie (np. przeciążenie obowiązkami szkolnymi) ▶ stawianie sobie nierealistycznych celów lub zbyt wysokich wymagań ▶ pomniejszanie swoich dokonań
▶ brak czasu na odpoczynek.
Są to konkretne myśli, uczucia, zachowania, z którymi możesz sobie poradzić i osłabić ich działanie. W pierwszej kolejności trzeba je u siebie rozpoznać, a następnie zastosować wobec każdego z nich odpowiednią technikę.
Poniżej znajdziesz opis sposobu postępowania – nazwiemy go algorytmem – w dniu przed egzaminem ósmoklasisty z każdego przedmiotu oraz zalecenia, co możesz zrobić, by się niepotrzebnie nie stresować.

Źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/20220425%20E8%20Jak%20radzi%C4%87%20sobie%20ze%20stresem%20egzaminacyjnym.pdf, Anna Kubiś, Barbara Szołomicka - Robaszewska,

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl