Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

  • 1 września 2021- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
  • 23- 31 grudnia - Zimowa przerwa świąteczna;
  • 31 stycznia - 13 lutego 2022 - Ferie zimowe
  • 14 - 19 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna;
  • 24 - 26 maja 2022 - Egzamin ósmoklasisty;
  • 24 czerwca 2022 - Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
  • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 - Ferie letnie
  • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 14 - 15 października 2021r, 12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 24,25,26 maja 2022 (egzamin ósmoklasisty), 17 czerwca 2022

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl