Kadra

Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły - Dariusz  Kołodziejczyk
Sabina Majewska - oddział przedszkolny - grupa A
Barbara Krajewska - oddział przedszkolny grupa B
Bogusława Delijewska - wychowawca klasa I, biologia, chemia, przyroda
Anna Ziółkowska-Gębuś - wychowawca klasa II, technika, geografia, edukacja informatyczna
Elżbieta Kroczyńska - wychowawca klasa III, muzyka, biblioteka
Kinga Nalewaj - wychowawca klasa IV, język angielski, język niemiecki
Agnieszka Krupa - wychowawca klasa V, historia
Agnieszka Słonecka - wychowawca klasa VI, matematyka, plastyka
Dominika Mielcarek - wychowawca klasa VII, język polski, WOS
Jacek Wujec - wychowawca klasa VIII, fizyka, wychowanie fizyczne
Anna Kubiś - pedagog szkolny, pedagog specjalny, gimnastyka korekcyjna, EDB
Jakub Swoboda - psycholog i logopeda szkolny
Dariusz Kołodziejczyk - wychowanie fizyczne, świetlica, doradztwo zawodowe
Piotr Zawadzki - język angielski
Krzysztof Mariański - informatyka,
ks. Łukasz Pawłowski - religia
Izabela Łyczkowska - świetlica, edukacja muzyczna, zajęcia rozwijające zainteresowania

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search