Kadra

Kadra Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Biernej

Dyrektor szkoły - Dariusz  Kołodziejczyk

Sabina Majewska - oddział przedszkolny - grupa A

Barbara Krajewska– oddział przedszkolny grupa "B"

 Elżbieta Kroczyńska - wychowawca klasa I, muzyka, biblioteka

Bogusława Delijewska – wychowawca klasa II, biologia, chemia

Anna Ziółkowska - Gębuś -wychowawca kl. III, technika, geografia

Agnieszka Słonecka - wychowawca klasa IV, matematyka, plastyka

Dominika Mielcarek - wychowawca klasa V, język polski, WOS

Jacek Wujec - wychowawca klasa VI, fizyka, wychowanie fizyczne, świetlica

Kinga Nalewaj - wychowawca kl.VII, język angielski, świetlica

Agnieszka Krupa – wychowawca kl VIII, historia, świetlica

Anna Kubiś – pedagog szkolny, gimnastyka korekcyjna,świetlica, WDŻ, EDB

Barbara Szołomicka - Robaszewska - psycholog szkolny

Dariusz Kołodziejczyk – wychowanie fizyczne, świetlica

Piotr Zawadzki – język angielski

Krzysztof Mariański – informatyka, 

Karolina Rachańska – język niemiecki

Danuta Bazylińska – doradztwo zawodowe

ks. Piotr Prajs - religia

ks. Bartosz Och - religia

 

Kadra Pedagogiczna adresy email

Bogusława Delijewska - delijewskab@wp.pl 
b.delijewska@spbierna.pl 
Elżbieta Kroczyńska - e.mendziak@spbierna.pl 
Agnieszka Słonecka - a.slonecka@spbierna.pl 
Jacek Wujec - j.wujec@spbierna.pl 
Agnieszka Krupa - a.krupa@spbierna.pl 
Krzysztof Mariański - k.marianski@spbierna.pl 
Danuta Bazylińska - d.bazylinska@spbierna.pl 
Barbara Szołomicka - Robaszewska - b.szolomicka-robaszewska@spbierna.pl 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl