Uczniowie

Image

Projekty i programy realizowane w roku szkolnym 2022/2023


1. Laboratoria przyszłości - technika w klasie IV, V i V;
2. Projekt szkolny " Pomaganie przez działanie";
3. Realizacja ogólnopolskiego edukacyjnego programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” odział przedszkolny 0B i klasa I.

4. Ogólnopolski projekt edukacyjny "Cztery pory roku w mojej miejscowości" - klasy I - III i oddziały przedszkolne

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
        Nasza szkoła otrzymała wsparcie na kwotę 30 000,00 zł na zakup wyposażenia podstawowego (drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań) oraz dodatkowego. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na lekcjach techniki. 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/laboratoria/o-programie2 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/2022

 • „Skąd się biorą produkty ekologiczne” - ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli - adresat uczniowie klasy I

  Cel główne:

  • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych;
  • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem etykiet produktów żywnościowych;
  • Rozwijanie umiejętności podejmowania dobrych decyzji dotyczących swojego zdrowia;
  • Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się urządzeniami technicznymi w codziennym życiu.
 • Projekt szkolny „Nie daj się nałogom - bądź sobą!” - 
  Cel główny projektu: zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających , zagrożeń z nimi związanych a także uświadomienie uczestnikom  wartości  i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

 • Projekt szkolny „Wkręceni na EKO” 
  Cele główne projektu:

  • włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających z segregacji odpadów i ich przetwarzania oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków i zachowań
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
  • nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku
  • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu
  • zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi
  • propagowanie na stronie internetowej szkoły różnych działań ekologicznych podejmowanych przez uczniów, przekazywanie informacji na temat zagrożeń przyrody, m.in. pokazywanie zaniedbanych miejsc, dzikich wysypisk śmieci, pomników przyrody
  • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!" - klasy I - III - kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności.
 • Międzynarodowy ptojekt edukacyjny "Emocja" - Oddziały przedszkolne, klasa III i V. 

  CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  • Integracja zespołu klasowego.
  • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
Konkursy szkolne 2019/2020
 1. Szkolny Konkurs Recytatorski klas I  - III - 13 marca 2020
 2. Konkurs plastyczny - "Jak Karolek został papieżem" - do końca lutego - prace oddajemy dla wychowawców.
 3. Konkurs na "Logo szkoły" - koordynator P. Słonecka

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej

Bierna 57, 59-970 Zawidów, Tel/fax : (75) 77 76 108, E-mail : spbierna@interia.pl
© 2018 wregionie.pl

Search